HKVY

Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry (HKVY) on vuonna 1967 perustettu Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden etuja valvova vuokralaisyhdistys.

Jäsenjärjestönä kuulumme valtakunnalliseen vuokralaisten etujärjestöön, Vuokralaiset ry:seen, jonka kautta yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mm. erilaista neuvonta-apua pulmatilanteissa sekä juridista neuvontaa huoneenvuokra-asioihin liittyen.

Yhdistyksen tarkoituksena on aravavuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yhdyssiteenä toimien valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja ja asumiskulttuuria yleensä.

Puheenjohtajan blogi

Koulutusta (19.2.2016)
Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta
Taas kerran on arvoisat tutkijat Essi Eerola ja Tuukka Saarimaa tehneet selvästi tilatun tutkimuksen koskien Helsingin harjoittamaa asuntopolitiikkaa kohtaan.
Suomeen on saatu uusi hallitus jonka tekosia tulemme näkemään ja kokemaan tulevina 4 vuotena.
Hyvät jäsenet (12.5.2015)
Pitkän odottelun ja valmistelun jälkeen on yhdistyksemme kotisivut saaneet uuden sanoisinko nykyaikaisen ilmeen
RSS