HKVY

Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry (HKVY) on vuonna 1967 perustettu Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden etuja valvova vuokralaisyhdistys.

Jäsenjärjestönä kuulumme valtakunnalliseen vuokralaisten etujärjestöön, Vuokralaiset ry:seen, jonka kautta yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mm. erilaista neuvonta-apua pulmatilanteissa sekä juridista neuvontaa huoneenvuokra-asioihin liittyen.

Yhdistyksen tarkoituksena on aravavuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yhdyssiteenä toimien valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja ja asumiskulttuuria yleensä.

Puheenjohtajan blogi

Koulutusta (19.2.2016)
Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta
Hekan halvemmat vuokrat Taas kerran on arvoisat tutkijat Essi Eerola ja Tuukka Saarimaa tehneet selvästi tilatun tutkimuksen koskien Helsingin harjoittamaa asuntopolitiikkaa kohtaan. Tutkimuksen mukaan ns.hyvätuloiset vuokralaiset saisivat selvää kompensaatiota asuessaan kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa, tutkimuksen selvä virhe löytyy jo avain sanoista vuokrasäästö ja kaupungin tuki, ainoat tuet jotka tulevat kyseeseen ovat hieman pienempi tontinvuokra ja näennäinen tuotto-odotus. Vuokralaiset maksavat kuitenkin vuokrassaan aivan samaa hintaa niin sähköstä kuin vedestäkin ja pitää huomioida myös se että vuokralaiset maksavat varautumisen tuleviin korjauksiin vaikka ehkä muuttavat pois ennen kuin korjaukset tulevat ajankohtaisiksi. Samoin tutkimuksessa kerrotaan kuinka kaupunki menettää vuokratuloja kun verrataan eriomistusmuotojen vuokria keskenään, pitääkö lähtökohtaisesti vertailu niin että on oikein vaatia maksimaalista tuottoa ihmisiltä jotka tarvitsevat katon päänsä päälle jotta voisivat elää ja kasvattaa lapsensa edes kohtuullisesti, tutkimuksen lähtökohta ainakin tuntuu olevan enemmänkin sijoittajien näkemykset sekä suururakoitsijoiden etujen ajaminen ihmisten kustannuksella. Kaupungin vuokralaiset maksavat ns.omakustannusvuokraa, eli kaikki mitä asuntojen ylläpitämiseen menee niin se siirretään vuokriin. Asumistuen saajien osuus kaupungin vuokralaisissa on huomattavasti vähemmän kuin esim. omistusasunnoissa asuvien osuus joten sitäkään kautta ei valtion menoja voi panna vuokralaisten viaksi. Asuntojen saantia koskee monia määräyksiä joilla taataan että asunnot menevät niitä kaikkein eniten tarvitseville. Ei voi välttyä ajatukselta että tämäkin tutkimus on tehty tilaustyönä tukemaan nykyisen hallituksen asuntopoliittista linjaa. Markku Saarinen
Suomeen on saatu uusi hallitus jonka tekosia tulemme näkemään ja kokemaan tulevina 4 vuotena.
Hyvät jäsenet (12.5.2015)
Pitkän odottelun ja valmistelun jälkeen on yhdistyksemme kotisivut saaneet uuden sanoisinko nykyaikaisen ilmeen
RSS