Helsingin vuokralaiset HKVY ry on vuonna 1967 perustettu, poliittisesti sitoutumaton, Helsingin vuokra-asukkaiden etuja valvova vuokralaisyhdistys.

Jäsenjärjestönä kuulumme valtakunnalliseen vuokralaisten etujärjestöön, Vuokralaiset ry:seen, jonka kautta yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mm. erilaista neuvonta-apua pulmatilanteissa sekä juridista neuvontaa huoneenvuokra-asioihin liittyen.

Yhdistyksen tarkoituksena on vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yhdyssiteenä toimien valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja ja asumiskulttuuria yleensä.

Toimintamme koostuu vuokralaisten etujärjestönä toimimisesta sekä vuokralaisia yhdistävänä tekijänä toimimisesta. Näiden tarkoitusperiemme toteuttamiseksi seuraamme aktiivisesti vuokralla asumista ja sen kehittymistä, otamme kantaa sekä teemme aloitteita vuokra-asumiseen liittyviin eri asioihin ja päätöksiin.

Ajankohtaista