HKVY

Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry (HKVY) on vuonna 1967 perustettu Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden etuja valvova vuokralaisyhdistys.

Jäsenjärjestönä kuulumme valtakunnalliseen vuokralaisten etujärjestöön, Vuokralaiset ry:seen, jonka kautta yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mm. erilaista neuvonta-apua pulmatilanteissa sekä juridista neuvontaa huoneenvuokra-asioihin liittyen.

Yhdistyksen tarkoituksena on aravavuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yhdyssiteenä toimien valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja ja asumiskulttuuria yleensä.

Puheenjohtajan blogi

Koulutusta (19.2.2016)
Uudet kotisivut (12.5.2015)
RSS

Kunnallisvaaliblogi