HKVY

Helsingin vuokralaiset HKVY ry (HKVY) on vuonna 1967 perustettu Helsingin vuokra-asukkaiden etuja valvova vuokralaisyhdistys.

Jäsenjärjestönä kuulumme valtakunnalliseen vuokralaisten etujärjestöön, Vuokralaiset ry:seen, jonka kautta yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mm. erilaista neuvonta-apua pulmatilanteissa sekä juridista neuvontaa huoneenvuokra-asioihin liittyen.

Yhdistyksen tarkoituksena on vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yhdyssiteenä toimien valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja ja asumiskulttuuria yleensä.

Puheenjohtajan blogi

[1-5] [6-10] [11]
Vuosi 2018 (10.12.2017)
RSS