Hallitus

Markku Saarinen, puheenjohtaja

Kiti Wiik, varapuheenjohtaja

Sami Auersalmi, sihteeri ja jäsenasiat

Olavi Heikkonen

Auli Rantanen

Pirjo Salo

Anne Vuori

Marjatta Sopanen, varajäsen