Helsingin vuokralaiset HKVY huolissaan Auroranlinnan suurista vuokrankorotuksista

10.2.2021

Helsingin kaupunki on kehittänyt omistamiensa asuinkiinteistöjen hallinnointia ja omistusta 2000-luvulla sekä luodakseen asukkaille tasa-arvoiset vuokraehdot että tehostaakseen niin asuntojen omistamisen, isännöinnin kuin yllä- ja kunnossapidonkin prosesseja. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kaupungin ns. ara-vuokra-asuntojen omistus on keskitetty Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja vapaarahoitteisten asuntojen omistus tai omistajatoiminnot Kiinteistö Oy Auroranlinnalle. Korkotukiasunnot ja Auroranlinna sulautuivat yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa 2020.

Sulautumisen yhteydessä omistaja lupasi, että Korkotukiasuntojen asukkaiden nykyiset vuokrasopimukset pysyvät voimassa sellaisenaan omistajavaihdoksen jälkeen. Omistaja kertoi myös, että yhtiön vuokrien tasoa sekä kiinteistöille kertyneen korjausvelan suuruutta selvitetään sulautumisen jälkeen ja mahdollisista sopimuskorotusta korkeammista korotuksista päätetään erikseen tehtyjen selvitysten jälkeen.

Selvitysten myötä on tullut ilmi, että korjausvelkaa on paljon ja tulevia remonttikustannuksia kattaakseen joudutaan vuokria korottamaan reilusti. Päätökset on kuitenkin tehty yksipuolisesti asukkaita ennalta kuulematta. Korotukset koskisivat noin 1500 asuntoa. Osa asunnoista on vapautunut ARA rajoituksista vasta joitakin vuosia aikaisemmin.

Helsingin vuokralaiset HKVY ry on huolissaan siitä, että korjauksia ei ole suunniteltu yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä siitä, että kustannuksia ei ole jaettu pidemmälle aikavälille. Helsingin kaupungin tulee omistajana huomioida vuokrien kohtuuhintaisuus myös vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokannassa, eikä lähteä markkinavuokria perivien yritysten linjalle toteaa Helsingin vuokralaiset HKVY ry:n vasta valittu puheenjohtaja Anne Vuori.