Toimintapyyntö Konsernijaostolle

24.10.2016

HKVY on lähettänyt Helsingin kaunpunginhallituksen konsernijaokselle toimintapyynnön puuttua Hekan päätökseen erottaa vastoin hyvää demokratiatapaa Heka-Kontulan Oy:n, Heka-Myllypuro Oy:n ja Heka-Vesala Oy:n hallitukset.

Taustalla erottamiseen oli se, että kyseiset hallitukset ja Heka-Puotila Oy:n ja Heka-Vuosaari Oy:n hallitukset vastustivat Hekan ehdokasta kaikkien viiden yhtiön johtoon. Heidän mielestään näin iso johtamisvastuu ei ole yhtöiden eikä asukkaiden etu, koska aika ei tule riittämään kunnolla.

Tästä syystä Heka erotti hallitukset ja nimitti uusiin hallituksiin saman puheenjohtajan (Jaana Närö, Hekan toimitusjohtaja) sekä samat asukkaiden edustajat. Sen sijaan poliittisin perusten valittujen edustajien tilalle valittiin kaksi Hekan johtoryhmän jäsentä. Näin sovittu tasapaino eri osapuolten välillä ei ei enää ollut voimassa ja he pystyivät valitsemaan ehdokkaansa, koska heillä on määräenemmistö hallituksessa.

Tämä sotii vastoin kaikkea sovittua ja on mielestämme erittäin törkeää ja ei toivottavaa kehitystä.