Uusi hallitus valittu

10.2.2021

Helsingin Vuokralaiset HKVY ry on vuosikokouksessaan 8.2.2021 valinnut hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022 Anne Vuoren. Vuori valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Hallituksen jäseniksi valittiin Sami Auersalmi, Auli Rantanen, Sari Kumin, Pekka Hovatov, Pirjo Salo ja Tiina Backström. Varajäseneksi valittiin Marjatta Sopanen.

Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Auli Rantanen, sihteeriksi Sami Auersalmi ja taloudenhoitajaksi Pirjo Salo. Valinnat olivat yksimielisiä.

Vuosikokous painotti kohtuuhintaisen vuokra-asumisen saatavuuden tärkeyttä Helsingissä sekä asumisoikeusasumiseen liittyvien linjausten terävöittämistä.